Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Avgifter och taxor 2021

Avgifter

Här nedan kan du se vilka avgifter som Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor tar ut för livsmedelsärenden och avloppsärenden.

Avgifter - Livsmedelsärendenöppnas i nytt fönster

Avgifter - Avloppsärenden

Taxor

Här finns taxor för Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågors kontroll och tillsyn inom livsmedelsområdet, miljöbalksområdet och strålskyddsområdet.

Taxa för offentlig kontroll inom LivsmedelsområdetPDF

Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens områdePDF

Aktuell timtaxa 2021 för miljöbalksärenden är 1063 kronor.

Taxebilaga 1 - Avgifter för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens områdePDF

Taxebilaga 2 - Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddPDF

Taxebilaga 3 - Risk- och erfarenhetsbedömning (inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid)PDF

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens områdePDF

Aktuell timtaxa 2021 för strålskyddsärenden är 1063 kronor.

Plan- och bygglovtaxa inkl. kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxaPDF

Sidan uppdaterad 2021-01-26