Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Handlingsplan

Ett handlingsplan anger konkret:

  • vad som ska göras inom ett visst område
  • vem eller vilka som som ansvarar för uppgiften
  • när det ska vara klart eller följas upp

En handlingsplan brukar i första hand beslutas på förvaltningsnivå. Men kan även vara kommunfullmäktige om ett övergripande program saknas.

Handlingsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-12, § 165

Handlingsplan till Parkeringsstrategin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-14, § 28

Parkeringsnorm för bil och cykel för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2014-03-13, § 64
Sidan uppdaterad 2023-09-01