Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Exempel på utseende på nybyggnadskarta.

Nybyggnadskarta underlag för situationsplan

Nybyggnadskartor används som underlag för bygglovsansökan vid nybyggnation eller liknande. Nybyggnadskarta krävs alltid för nybyggnation av t.ex. bostadshus, stora komplementbyggnader, industribyggnader och större tillbyggnader inom detaljplanerat område eller där det finns områdesbestämmelser.

Beställning av nybyggnadskartor

Nybyggnadskartan kan tas fram först när ev fastighetsbildning är färdig och i nya exploateringsområden krävs att projektering av vägar och VA är klar.

Du kan beställa nybyggnadskarta direkt i webbformuläret:

Nybyggnadskarta - webbformulär för beställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar det? (2023 års priser)

Enbostadshus

7875 kr

Övrig byggnation
Fastighetens area (m²)


 -1999

7875 kr

2000 -4999

12600 kr

5000 -9999

18900 kr

10000-15000

 25200 kr

 >15000

 25200 kr+ tidsersättning 

Vad innehåller nybyggnadskartan?

Nybyggnadskartan innehåller fastighets- och rättighetsgränser, detaljplanebestämmelser, VA-anslutning, ev fjärrvärme, byggnader, gator och vägar, inmätta markhöjder, höjd på färdig gata.

De detaljer som är uppräknade ovan för nybyggnadskartan är kontrollerade och vid behov nymätta.

Nybyggnadskartan har skala 1:500

Hur levereras nybyggnadskartan?

Kartan levereras i digitalt format DWG och PDF. Kan även ritas ut på papper om så önskas. Normal leveranstid för en vanlig villatomt är 2-3 veckor. Vecka 29-31 är det semester vilket gör att under den perioden kan leveranstiden vara längre. Är det en större byggnation kan leveranstiden ibland vara längre.

Sidan uppdaterad 2023-01-16