Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild med en kvinna och en man på, och citatet Lite svartsjuka har väl ingen dött av. Eller?

Beteendeförändrande stöd för våldsutövare

Kontakt

Du når enheten Våld i nära relationer på telefon 020-25 21 00 (direkt) eller via kontaktcenter på nummer 023-83 000, måndag till fredag mellan 08.00 och 16.00. Om du vill besöka oss så finns vi på Engelbrektsgatan 34, 1 tr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Övrig tid kan du ta kontakt med socialjouren.

Allt våld sitter inte i nävarna. Våld i nära relationer kan se ut på många sätt. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt. Utsätter du någon? Ett våldsamt beteende går att förändra, och det finns hjälp att få.

Enheten Våld i nära relationer erbjuder stöd för dig som ­behöver hjälp att kontrollera din ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära ­relation. Fokus är att våldet ska upphöra.

Kontakt

Du når Enheten våld i nära relationer på telefon 020-25 21 00 (direkt) eller 023-83 000 (Kontaktcenter), måndag till fredag mellan 08:00 och 16:00.

Vi vänder oss till dig som:

 • har svårt att kontrollera din ilska,
 • har använt någon form av våld mot din partner eller före detta partner,
 • har bevittnat eller blivit utsatt för våld som barn och känner rädsla för att upprepa våldet,
 • inte har använt våld men känner rädsla för att göra det,
 • är orolig för att barn som finns med i bilden far illa utifrån något av ovanstående.

Metod

Samtal efter en strukturerad behandlingsmodell, Alternativ till våld (ATV). Orsakerna till våldet, själva våldet i sig och konsekvenserna av våldet kartläggs.

De olika tekniker som används syftar till att våldsutövaren ska ta ansvar för sitt tidigare våld och nå ökad förmåga ifråga om att:

 • identifiera känslor och tecken på ilska,
 • kommunicera känslor,
 • motverka impulser till nytt våld,
 • hitta alternativ till våld,
 • hantera konflikter,
 • hantera svartsjuka,
 • kunna ta kritik,
 • få insikt om hur barn och utsatta upplever våld.

Sekretess

Samtalen bygger på förtroende och frivillighet. Vi arbetar under sekretess enligt 26 kap. 1§ Offentlighets- och Sekretesslagen 2009:400. Samtalen är kostnadsfria. Du har rätt att vara anonym.

Definition av våld

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill.

/Per Isdal, Meningen med våld.

Stöd till våldsutsatta

Enheten våld i nära relationer erbjuder även stöd och rådgivning till våldsutsatta.

Sidan uppdaterad 2023-11-23