Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Naturreservat och naturområden

Inom Falu kommun finns det idag 34 naturreservat. Av dessa är det åtta som är kommunala och sköts av Falu kommun. Övriga sköts av länsstyrelsen.

Tänk på det här innan ditt besök

I ett naturreservat gäller utöver allemansrätten särskilda föreskrifter, eller regler. Varje reservat är unikt med egna föreskrifter anpassade efter områdets förutsättningar.

För flera av de kommunala reservaten finns foldrar som beskriver området och vilka regler som gäller där. De finns att ladda ner under respektive reservat.

Falu kommuns egna naturreservat

Person som går på liten träbro

Bjursås prästskog

Välkommen till ett litet naturområde med ovanligt många typer av natur. Ta en promenad längs stigen. Sätt dig på en bänk i skogen. Njut av blommor, fågelsång, och bäckens brus.

Mer om Bjursås prästskog

Vatten och en ö

Björnöarna i östra Runn

Upptäck naturreservatet Björnöarna i Runns nordöstra del. Här finns naturskogar, stora, gamla tallar längs stränderna, klippor och en fin rastplats med möjlighet till övernattning.

Mer om Björnöarna

Skogsmiljö

Isalanäset

Isalanäset är en riktig pärla i Svärdsjöbygden. Här finner du stillhet, mystik, en mångfald av växter och djur och en intressant kulturhistoria. Isalanäset är vackert och värt att besöka året om.

Mer om Isalanäset

Skogsmiljö med slogbod

Rottnebyskogen

Välkommen till Rottnebyskogen - en gammal skog nästan mitt i stan. Här kan du leka och ströva eller bara njuta av skogen. Skogen är gammal, i många områden mer än 200 år.

Mer om Rottnebyskogen

Personer som badar från brygga

Runns norra öar

Naturreservatet består av Roxnäs udde och ett tiotal av öarna i vår vackra skärgårdssjö Runn. Öarna inbjuder till bad och båtliv på sommaren. Vintertid förvandlas reservatet till ett eldorado för olika vinteraktiviteter. 

Mer om Runns norra öar

Grillplats i Sanders gammelskog

Sanders gammelskog

Välkommen till en riktig trollskog med gamla träd och mjuka mossmattor. Följ stigen in granskogens dunkel, njut av skogens dofter och fågelsång. Eller sätt dig en stund på en rastbänk och lyssna till vindens sus trädkronorna.

Mer om Sanders gammelskog

Granskog

Stabergs ö

Ta en tur ut till Stabergs ö, sommar som vinter. Här finns möjlighet att rasta och övernatta vid rastplatsen på öns västra sida men även upptäcka öns olika naturmiljöer.

Mer om Stabergs ö

Natura 2000-område

Fågel som flyger

Kyrkbytjärn

Kyrkbytjärn är Faluns mest betydelsefulla fågelsjö.Runt Kyrkby-tjärnen finns möjlighet att både ta del av ett livfullt fågelliv och
att göra en vandring i natur och tanke.

Mer om Kyrkbytjärn

Statliga naturreservat i Falu kommun

Död ved i Berg Annas berg

Berg-Annas berg

Här finner du ett urval av barrskogens livsmiljöer på en liten yta: branter med gammal skog och torrare områden med gamla tallar och längst ner en fin bäck som rinner genom området.

Mer om Berg-Annas berglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Erik Hans tjärn

Erik-Hanstjärn

Erik-Hanstjärn ligger omgiven av ett böljande landskap med öppna våtmarker, skogar och vattendrag. Här är skogen varierad med träd i olika ålder och där gammal död ved ofta bär spår av skogsbränder.

Mer om Erik-Hanstjärnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sjö med skog i bakgrunden

Gramsängs udde

Gramsängs udde, ett geologiskt reservat, är en del av Svärdsjöåsen, vilken i sin tur är en utlöpare från Badelundaåsen. En av landets längsta och mest kända rullstensåsar.

Mer om Gramsängs uddelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Liten å och skog

Granåsen

I Granåsens reservat kan du bekanta dig med många växter och djur som trivs i de nordliga skogarna. Det är även rikt med sällsynta arter här i Granåsen! Vissa av dem har bara påträffats på några få andra platser i landet.

Mer om Granåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brant med mossbeklädda klippor

Himmelsberget

På toppen av berget kommer du nära himmelen och får fin utsikt! I branten frodas växtligheten och på myrmarken nedanför, växer granskogen sig hög.

Mer om Himmelsbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skog och sjö

Hornbobrändan

Hornbobrändan ligger vid Ågsjöns östra strand, en dryg mil nordost om Svärdsjö. Här breder ett böljande barrskogslandskap ut sig, med våtmarker, skogar och sjöar om vartannat.

Mer om Hornbobrändanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjö och skog i höstfärger

Hyttnäs

Hyttnäs naturreservat är ett parti åker- och ängsmark intill Carl Larsson-gården. Här kan man se de småskaliga brukningsstrukturer som Carl Larsson så flitigt nyttjade i sitt Sundbornsmåleri.

Mer om Hyttnäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grenverk på äldre tall

Högsveden

Högsveden är ett fint skogsområde med bland annat gamla stora tallar som har spår efter skogsbränder och människor. Gott om död ved skapar livsförutsättningar för flera skyddade arter.

Mer om Högsvedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personer vid myr

Kurbergsmyrarna

Den som gör sig omaket att åka till något av vägsluten, ströva genom Kurbergsmyrarnas naturreservat och kanske fika vid Södra Vitstensflyet behöver knappast ångra sig.

Mer om Kurbergsmyrarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kårarvsgruvan

Kårarvsgruvan

Kårarvsgruvan är en av Sveriges mineralrikaste gruvor. Här bröts pegmatit under 1800-talet. Här har sällsynta mineraler hittats såsom hjelmit, pyrotit, yttrocerit och fluocerit.

Mer om Kårarvsgruvanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gamla träd i skogsmiljö

Källmyrarna

Skogen består av en gammal barrblandskog med inslag av björk. Området har brunnit för länge sedan vilket ett mindre antal brandhögstubbar vittnar om.

Mer om Källmyrarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stenblock

Lilltuppen

Lilltuppen är det lilla reservatet med de stora naturvärdena. Allt sammantaget i en vacker miljö med stora stenblock, brandskadade gamla stubbar och en stor artrikedom.

Mer om Lilltuppenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyltar i naturen på Lugnet

Lugnet

Det är ett naturskönt område med ett småskaligt jordbrukslandskap och tydliga spår av högsta kustlinjen. Här finns åtta mil markerad vandringsled, tolv mil motionsspår/skidspår och ett flertal cykelleder för mountainbike.

Mer om Lugnetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gamla träd i skogsmiljö

Lensberget

Gamla träd med skador från tidigare skogsbränder och mycket död ved som ligger huller om buller. Här kan du få se tretåig hackspett, många sällsynta mossor och lavar samt den lilla orkidén korallrot.

Mer om Lensbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Träd och himmel

Långön

Långön är den största ön i Ågsjön och är ett trevligt utflyktsmål för alla som gillar friluftsliv. Här växer en nästan 200-årig naturskogsliknande skog där många sällsynta arter trivs.

Mer om Långönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skogsmiljö

Mossgräsberget

Området vid Mossgräsberget domineras av en stor lövbränna med lövskog som kommit upp efter en skogsbrand i slutet av 1800-talet.

Mer om Mossgräsbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Träd och stenblock i skogsmiljö

Ramsellskogen

I Ramsellskogen känns det verkligen som om man kommit till vildmarken. Stora stenblock med hattar av mjuk mossa, ståtliga träd och små vackra skogstjärnar gör att man tror sig vara förflyttad till en tavla av John Bauer.

Mer om Ramsellskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gamla tallar vid myr

Rotsjön

I gränsen mot Gästrikland finns ett stort, äldre, nästan orört skogslandskap där man kan ströva fritt. Området är otillgängligt men bjuder på fina naturupplevelser av skogen, växterna och vattnet.

Mer om Rotsjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattensalamander

Slogmyrloken

Slogmyrlokens naturreservat mellan Falun och Bjursås består av sumpskogar, myrmarker och två myrsjöar. Reservatet bildades främst för att skydda den större vattensalamandern, som är ett groddjur med svans.

Mer om Slogmyrlokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myr med tallar

Spjärshällen

Spjärshällen är Falu kommuns högsta berg. Inom naturreservatet dominerar granskogen på våtmarker, blockiga sluttningar och bördigare marker. Genom reservatet sträcker sig bl a Pilgrimsleden.

Mer om Spjärshällenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stormhatt

Stämshöjen

Vid Stämshöjen har den äkta stormhatten sin enda vilda växtplats i Dalarna. Här är arten naturaliserad och känd sedan 1600-talet. Växtplatsen besöktes av Linné 1745.

Mer om Stämshöjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flygbild som visar myrområde med en slingrande bäck

Sörmyren-Hynsån

Här finner du ett av länets och Sveriges mest värdefulla myrområden. Sörmyren är en högmosse med stor mossrikedom och som har besök av många fågelarter.

Mer om Sörmyren-Hynsånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gammal skog

Tallbergsklitten

I länets hörn mot Gästrikland och Hälsingland ligger Tallbergsklitten. Den består av en gammal skog med höga naturvärden. Längs ytterkanterna löper Tallbergsmyren med myr- och sumpskogsmark.

Mer om Tallbergsklittenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bäck som rinner genom skogsmiljö

Törnsbäcken

Mellan sjöarna Stora och Lilla Törnstjärnen ligger denna gamla naturskog. Området är stenigt och det finns inga markerade leder att ta sig fram på. Här kan du uppleva en naturskog långt från civilisationen.

Mer om Törnsbäckenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn som tittar på utsikten vid Våckelberget

Våckelberget

Från den branta klippan högst upp på Våckelberget har man en milsvid utsikt över stora delar av norra Falu kommun.

Mer om Våckelbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gammal skogsmiljö med stubbe påverkad av skogsbrand

Väsjön

Detta är ett mycket vackert och särpräglat naturskogsområde. Skogen domineras av tall med inslag av gran och vårtbjörk. Dessutom förekommer lågor, hålträd och mycket gamla brandstubbar som avverkats med yxa.

Mer om Väsjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skogsmiljö

Björnöarna i östra Runn

Upptäck naturreservatet Björnöarna i Runns nordöstra del. Här finns naturskogar, stora, gamla tallar längs stränderna, klippor och en fin rastplats med möjlighet till övernattning.

Mer om Björnöarna

Sidan uppdaterad 2020-11-04