Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

En drogfri grundskola

Faluns grundskolor arbetar för att erbjuda en trygg och hälsofrämjande arbetsmiljö. Skolan arbetar för att motverka att elever använder ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak).

Skolan ska verka för drogfrihet

En handlingsplan finns framtagen med utgångspunkt i omtanke kombinerat med tydliga regler som verktyg för skolans personal att arbeta förebyggande och hantera ärenden som är kopplade till ANDT. De viktigaste skyddsfaktorerna för ungdomar är att lyckas i skolan och ha en restriktiv syn till användandet av ANDT.

Skolan arbetar förebyggande genom

  • Att elever som behöver får stöd i undervisningen och lärandemiljön för att nå kunskapsmålen
  • Att skolans personal följer skolans rutin för att främja skolnärvaro
  • Att all skolpersonal gör ett tydligt ställningstagande för en tobaksfri skoltid
  • Att det finns ett gott samarbete mellan skolans personal, vårdnadshavare och elev
  • Att det finns samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och ungdomsstödjare, social insatsgruppen, SIG.
  • Att skolans personal har kunskaper och informerar om ANDT
Sidan uppdaterad 2024-02-29