Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre barn som står vid en röd vägg

Kommunala grundskolor

Välkommen till våra kommunala grundskolor! Vi är stolta över vår skolverksamhet, som innehåller både grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och förskoleklass.

Mål

Vårt mål är att alla elever ska få lära och utvecklas så långt som möjligt. Välutbild­ade lärare som möter varje elev, och som inspirerar och utmanar, är vår väg att nå målen. Du kommer att uppleva att vår utbildning och undervisning håller hög kvalitet.

Elevers tankar viktiga

När vi frågar våra elever tycker de allra flesta att de känner sig trygga i skolan och att de får hjälp av sina lärare när de behöver stöd i sitt lärande.

Om våra skolor

I Falun finns 25 kommunala skolor och en anpassad grundskola som idag är förlagd på tre olika skolor: Slättaskolan, Tegelbruksskolan och Britsarvsskolan. Olika lösningar för en framtida geografiskt samlad anpassad grundskola undersöks.

Sidan uppdaterad 2023-12-08