Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Högskolan Dalarnas byggnad i Falun en sommardag

Grundskolans samverkan med Högskola Dalarna

Lärarstudenter och skolan

Inom lärarprogrammet har partnerskolan en viktig funktion när det gäller att förverkliga vissa delar av utbildningens målsättningar. Partnerskolan är en skola som har ett särskilt samarbetsavtal med Högskolan och vars lärare är speciellt utbildade för uppgiften som skolförlagda lärarutbildare. Detta innebär att ett antal lärarstuderanden knyts till en skola under hela sin utbildningstid.

Studenten får alltså en unik möjlighet att redan under utbildningstiden bli reellt delaktig i pedagogisk verksamhet.

Skolans ansvar

För att utnyttja denna möjlighet skall studenten ha en regelbunden kontakt med sin partnerskola. Partnerskolan har ett utbildningsansvar under de verksamhetsförlagda studierna och ett fadderansvar under hela utbildningen.

Läraraspiranter – arbetsintegrerad lärarutbildning

Våren 2017 inledde Falu kommun, tillsammans med ytterligare huvudmän i regionen, i och utanför Dalarna, ett samarbete med Högskolan Dalarna med målet att öka antalet behöriga lärare i våra skolor. Vi har varje hösttermin sedan dess anställt läraraspiranter, som kombinerar studier och arbete med lön.

Vår satsning har visat sig vara uppskattad. Hittills har vi haft vi långt fler sökande än tillgängliga platser. Framförallt ser vi redan nu resultatet i våra skolor, eftersom förstärkningen i klasserna är omedelbar samt att våra studenter upplever kombinationen av jobb och studier som ett framgångsrik.

Sidan uppdaterad 2020-02-21