Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Köldmedier

Verksamhetsutövaren har huvudansvaret

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet (CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC). 
Om du är verksamhetsutövare och har en anläggning med köldmedier har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs.

Regler för köldmedier

Lagstiftningen som reglerar köldmedier är bl. a. F-gas förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser) och den svenska förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om lagstiftningen och förordningarna finns på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Återkommande läckagekontroll

För att säkerställa att köldmedieaggregat är i bra skick krävs kontroller. Kontrollerna ska ske enligt följande intervall:

  • Ingen återkommande kontroll om utrustning (aggregat) innehåller köldmedier med mindre än 5 ton CO2e.
  • 1 gång per tolv månader om utrustning (aggregat) innehåller köldmedier med 5 – 50 ton CO2e.
  • 1 gång per sex månader om utrustning (aggregat) innehåller köldmedier med 50 – 500 ton CO2e.
  • 1 gång per tre månader om utrustning (aggregat) innehåller köldmedier med mer än 500 ton CO2e. System för upptäckt av läckage ska installeras vid enhetsaggregat som innehåller mer än 500 ton CO2e köldmedium.

Kontrollerna ska utföras av ett godkänt (certifierat) kontrollorgan, som utfärdar en kontrollrapport.

Rapportering till Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor

Om den totala köldmediemängden överstiger 14 ton CO2e ska du varje år rapportera till Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor. Senast den 31 mars ska du skicka in kontrollrapporten till Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor som du låtit genomföra under ett kalenderår. Utrustning (aggregat) under 5 ton CO2e räknas inte med.

Miljösanktionsavgift

Om bestämmelserna inte följs tas en miljösanktionsavgift ut. Miljösanktionsavgift är en administrativ sanktionsavgift som, efter beslut av tillsynsmyndigheten, betalas till staten. Avgifterna finns fastställda i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Klimatanläggningar/AC i bilar och andra fordon

Om du har en äldre bil kan klimatanläggningen innehålla miljöskadliga köldmedier. Köldmediet kan bytas ut successivt vid service. Nya bilar fylls med miljöanpassade köldmedier som inte påverkar ozonskiktet.

OBS! Du får inte själv arbeta med bilens klimatanläggning. Det får endast göras av certifierat företag.

Att tänka på:

  • Klimatanläggningen bör sättas igång minst ett par gånger per månad - även under perioder när den inte används. På så sätt smörjs systemet så att det håller tätt längre.
  • Om anläggningen krånglar eller effekten försämrats, kontakta omgående en certifierad bilverkstad.
  • Om du upptäcker en skada eller oljeläcka på någon del av klimatanläggningen, eller hör missljud, kontakta en certifierad bilverkstad.


Vill du veta mer?

Kylbranschens samarbetsstiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk kylnorm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allt om F-gas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-06-13